Στις 19 Ιουνίου η Γ.Σ. της ΕΠΣΗΠ

08.05.2024 Αναγνώστηκε 793 φορές #Eρασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Την ετήσια Τακτική Γενική της Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΠΣ Ηπείρου στις 19 Ιουνίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του γηπέδου “Στ. Τσανακτσής” στις 19:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί μία ώρα αργότερα.

 

Στις 19 Ιουνίου η Γ.Σ. της ΕΠΣΗΠ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας υπ’ όψιν το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, καθώς και το υπ’ αριθ. 28/12-4-2024 πρακτικό συνεδρίασης της Ε.Ε. αυτής

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΗΠ.

Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενωσιακού Γηπέδου «ΣΤ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ»  19 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΗΠ., κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. διά αντιπροσώπου του. Ο  τακτικός  αντιπρόσωπος  μαζί  με  τον  αναπληρωματικό  του  ορίζονται  με απόφαση του  Δ.Σ. του σωματείου. Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Ε.Π.Σ.ΗΠ. το αργότερο μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2024, το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων σας, που θα σας αποσταλεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,

2)  Εκλογή τριών γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ.,

3)  Έκθεση Διοικητικού απολογισμού,

4)  Έγκριση Διοικητικού απολογισμού,

5)  Έκθεση Οικονομικού απολογισμού,

6)  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,

7)  Έγκριση Οικονομικού απολογισμού,

8)  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024,

9)  Εισδοχή – Αποβολή Μελών,

10) Διάφορα Θέματα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ., της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΗΠ.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία (50% + 1 μέλη), τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 19 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Με τιμή

Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρακάς Κων/νος - Δαβής Παναγιώτης

Σχολιασμος