Αυγενάκης σε Δήμους και Περιφέρειες: Καμία άδεια διεξαγωγής αγώνα σε σωματεία που δεν είναι στο Μητρώο

15.09.2022 Αναγνώστηκε 550 φορές #Eρασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε ο κ.Αυγενάκης με τίτλο «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων» απαγορεύοντας στους Δήμους και στις Περιφέρειες να δώσουν τα άδεια τέλεσης αγώνων σε ομάδες που δεν είναι στο Μητρώο.

Αυγενάκης σε Δήμους και Περιφέρειες: Καμία άδεια διεξαγωγής αγώνα σε σωματεία που δεν είναι στο Μητρώο
Καλύβας
Χρήστος Καλύβας

Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν.2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.5 του ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.Ν.4809/2021, ΦΕΚ Α’102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

Συγκεκριμένα, ‘’Με την επιφύλαξη της παρ.1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148)».

Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από την υπηρεσία σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (Α’ 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο.

Συνεπώς το αθλητικό σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προυποθέσεις δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.

Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ( gga.gov.gr), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (gga.gov.gr//mitroo) και ακολούθως η επιλογή ‘’ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ’’».

Σχολιασμος